Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Биљана БожинРедовни професор

Медицински факултет, Завод за фармацију

biljana.bozin@mf.uns.ac.rs

Телефон: 021422760

ORCID ID :

Картон научног радника: 637Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2019

Медицински факултет Нови Сад

Фармакогнозија са фитотерапијом

Докторат

2009

Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет

Биохемија

Избор у звање

2004

Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет

Биологија

Избор у звање

1996

Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет

Биологија

M Опис

21а

Bekut M, Brkić S, Kladar N, Dragović G, Gavarić N, Božin B. (2018): Potential of selected Lamiaceae plants in anti(retro)viral therapy. Pharmacological Research, 133: 301-314. https://doi.org/10.1016/j.phrs.2017.12.016.

21а

Gavarić N, Kladar N, Mišan A, Nikolić A, Samojlik I, Mimica-Dukić N, Božin B. (2015): Postdistillation waste material of thyme (Thymus vulgaris L., Lamiaceae) as a potential source of biologically active compounds. Industrial Crops and Products, 74: 457-464.

21а

Samojlik I, Lakić N, Mimica-Dukić N, Djaković-Švajcer K, Božin B. (2010): Antioxidant and hepatoprotective potential of essential oils of coriander (Coriandrum sativum L.) and Caraway (Carum carvi L.) (Apiaceae). Journal of Agricultural and Food Chemistry, 58(15): 8848-53.

21а

Bozin B, Mimica-Dukic N, Samojlik I, Anackov G, Igic R. (2008): Phenolics as antioxidants in garlic (Allium sativum L., Alliaceae). Food Chemistry, 111(4): 925-929.

21а

Mimica-Dukic N, Bozin B. (2008): Mentha L. Species (Lamiaceae) as promising sources of bioactive secondary metabolites. Current Pharmaceutical Design, 14(29): 3141-3150.

Назив предмета Врста студија

Фармакогнозија I

Интегрисане академске студије фармације

Фармакогнозија II

Интегрисане академске студије фармације

Основи фитотерапије

Интегрисане академске студије фармације

Интеракције хране, дијететских суплемената и фитопрепарата са лековима

Интегрисане академске студије фармације

Економска ботаника/изборни

Интегрисане академске студије фармације

Алтернативне технике лечења/изборни

Интегрисане академске студије фармације

Токсикологија отровних биљака/изборни

Интегрисане академске студије фармације

Лекови у трудноћи и лактацији/изборни

Интегрисане академске студије фармације

Природна козметика/изборни

Интегрисане академске студије фармације

Рационална примена лекова у трудноћи и дојењу/изборни

Интегрисане академске студије медицине

Рационална фитотерапија/изборни

Интегрисане академске студије медицине и стоматологије

Интегративна медицина/изборни

Интегрисане академске студије медицине и стоматологије

Методологија научноистраживачког рада у медицини

Докторске академске студије

Менаџмент истраживачким пројектом

Докторске академске студије

Молекуларни механизми деловања лекова/изборни

Докторске академске студије: Претклиничка истраживања