Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Радослав ПејинВанредни професор

Клинички центар Војводине, Клиника за ендокринологију, дијабетес у болести метаболизма

radoslav.pejin@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214843509

ORCID ID : 0000-0002-8869-796X

Картон научног радника: 811Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2019

Медицински факултет Нови Сад

Интерна медицина

Докторат

2013

Медицински факултет Нови Сад

Интерна медицина - ендокринологија

Супспецијализација

2005

Медицински факултет Нови Сад

Ендокринологија

Специјализација

2002

Медицински факултет Нови Сад

Интерна медицина

Диплома

1997

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

23

Chronic inflammation and lipid profile parameters in obese subjects with normal and disturbed glucose metabolism Radoslav Pejin, Edita Stokić, Ilija Tanackov, Đorđe Popović, Artur Bjelica, Aleksandar Jovanović SRPSKI ARHIV ZA CELOKUPNO LEKARSTVO, (2019) DOI: https://doi.org/10.2298/SARH180710017P UDC: 616-008.9:577.125; 616-002:577.

23

The synergistic action of antioxidative enzymes –correlations of catalase and superoxide dismutase in the development and during the treatment of type 2 diabetes Radoslav Pejin, Đorđe Popović, Ilija Tanackov, Artur Bjelica, Dragana Tomić-Naglić,Aleksandar Jovanović,Edita Stokić, SRPSKI ARHIV ZA CELOKUPNO LEKARSTVO, (2019) 2019DOI: https://doi.org/10.2298/SARH180828028P

22

Surrogates of Insulin Sensitivity and Indices of Cardiometabolic Profile in Obesity (Article) Popovic Djordje Stokic Edita Mitrovic Milena Tomic-Naglic Dragana Pejin Radoslav Icin Tijana Vukovic Bojan Zivanovic Zeljko Pejakovic Sladjana Kovacev-Zavisic Branka CURRENT VASCULAR PHARMACOLOGY, (2017), vol. 15 br. 4, str. 380-389 DOI:10.2174/1570161115666170202160948

23

The impact of currently used oral antihyperglycemic drugs on dysfunctional adipose tissue (Review) Tomic-Naglic Dragana Mitrovic Milena Novakovic-Paro Jovanka Pejin Radoslav Popovic Djordje Pejakovic Sladjana Srdic-Galic Biljana Benc Damir SRPSKI ARHIV ZA CELOKUPNO LEKARSTVO, (2017), vol. 145 br. 11-12, str. 646-651 DOI: https://doi.org/10.2298/SARH170321147T UDC: 616-008.9-085; 615.272

23

AUTOIMMUNE POLYGLANDULAR SYNDROME, TYPE 2 ASSOCIATED WITH MYASTHENIA GRAVIS. Radoslav Pejin, Edita Stokić, Mile Novković,Sofija Banić-Horvat, Milan Cvijanović. Vojnosanitetski pregled, 2012,69:358-362

Назив предмета Врста студија

Увод у клиничку праксу 2

Интегрисане академске студије медицине

Клиничка пропедевтика

Интегрисане академске студије медицине

Интерна медицина

Интегрисане академске студије медицине

Породична медицина

Интегрисане академске студије медицине

Интерна медицина

Основне Струковне студије Радиолошке технологије

Интерна медицина

Основне академске студије медицинске рехабилитације

Интерна медицина

Интегрисане академске студије стоматологије