Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Горан ПетаковићДоцент

Клинички центар Војводине, Клиника за абдоминалну, ендокрину и трансплантациону хирургију

goran.petakovic@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214843232

ORCID ID :

Картон научног радника: 3261Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2016

Медицински факултет Нови Сад

Хирургија

Докторат

2005

Медицински факултет Нови Сад

Хирургија

Магистратура/мастер

2001

Медицински факултет Нови Сад

Хирургија

Специјализација

1993

Медицински факултет Нови Сад

Хирургија

Диплома

1984

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

-

PETAKOVIĆ G. TRABUCCO TEHNIKA. In SAVREMENI PRISTUP OPERATIVNOM LEČENJU INGVINALNIH KILA, editors Sečen S, Veljković R. Novi Sad 2006, 135-146. POGLAVLJE U MONOGRAFIJI

-

PETAKOVIĆ G. ANATOMIJA PREDNJEG TRBUŠNOG ZIDA. In SAVREMENI PRISTUP OPERATIVNOM LEČENJU INCIZIONIH KILA, editors Cvijanović R, Sečen S, Veljković R. Novi Sad 2006, 13-34. POGLAVLJE U MONOGRAFIJI

-

PETAKOVIĆ G. ANTIBIOTSKA PROFILAKSA KOD INGVINO-FEMORALNIH HERNIOPLASTIKA. In SAVREMENI PRISTUP OPERATIVNOM LEČENJU INGVINALNIH KILA 2, editors Veljković R, Sečen S. Novi Sad 2007, 182-194. POGLAVLJE U MONOGRAFIJI.

-

PETAKOVIĆ G. ANTIBIOTSKA PROFILAKSA KOD INCIZIONIH HERNIOPLASTIKA. In SAVREMENI PRISTUP OPERATIVNOM LEČENJU INCIZIONIH KILA 2, editors, Sečen S, Veljković R. Novi Sad 2007, 141-148. POGLAVLJE U MONOGRAFIJI.

53

Petaković G, Gavrilović S, Sečen S, Vuković M, Korica M, VELJKOVIĆ R. AKUTNI HOLECISTITIS. Medicina danas 2002;1(1-2):54-61.

53

Petaković G, Gavrilović S, Sečen S, Korica M, VELJKOVIĆ R, Vuković M, Moljević N. DIJAGNOSTIČKI POSTUPCI KOD AKUTNOG HOLECISTITISA. Medicina danas 2002;1(1-2):62-69.

53

Petaković G, Gavrilović S, Sečen S, VELJKOVIĆ R, Korica M, Moljević N. BAKTERIOLOŠKI PREGLED SADRŽAJA ŽUČNE KESICE. Medicina danas 2002;1(1-2):70-74.

53

Petaković G, Gavrilović S, Sečen S, Korica M, VELJKOVIĆ R, Vuković M, Moljević N. AKUTNI HOLECISTITIS – RANA ILI ODLOŽENA HOLECISTEKTOMIJA. Medicina danas 2002; 1(1-2):75-80.

53

Petaković G, Gavrilović S, Sečen S, Vuković M, Korica M, VELJKOVIĆ R. AKUTNI HOLECISTITIS. Medicina danas 2002;1(1-2):54-61.

53

Gvozdenović Lj, Gavrilović S, Fišer Z, Sečen S, Petaković G, VELJKOVIĆ R. ŠOK –KLASIFIKACIJA I ETIOPATOGENEZA. Medicina danas 2002;1(1-2): 29-36.

Назив предмета Врста студија

Хирургија

Инегрисане академске студије медицине

Општа хирургија

Инегрисане академске студије стоматологије

Здравствена нега хируршких болесника са хирургијом

Основне академске и струковне студије здравствене неге

Увод у клиничку праксу

Инегрисане академске студије медицине