Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Светлана Поповић ПетровићРедовни професор

Институт за онкологију Војводине, Служба за физикалну медицину и рехабилитацију

svetlana.popovic-petrovic@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214805489

ORCID ID :

Картон научног радника: 832Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2019

Медицински факултет Нови Сад

Онкологија

Докторат

2008

Медицински факултет Нови Сад

Онколошка рехабилитација

Специјализација

1999

Медицински факултет Нови Сад

Физикална медицина и рехабилитација

Специјализација

1991

Медицински факултет Нови Сад

Епидемиологија

Магистратура/мастер

1987

Медицински факултет Нови Сад

Епидемиологија

Диплома

1983

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

23

Popović- Petrović S, Tomić S, Nedeljković M, Popović L, Matovina G. Early rehabilitation in patients operated for breast carcinoma. Vojnosanit Pregl 2013;70(4):407-10

23

Popović-Petrović S, Kovač A, Kovač N, Tovilović S, Novakov I, Ćulibrk D. Secondary lymphedema of the arm, the perception of disease, self-efficacy and depression as determinants of quality of life in patients with breast cancer. Vojnosanit Pregl 2018;75(10):961-7

23

Novakov I, Popović-Petrović S, Dugandžija T, Tatić M. Empirical validation of the integrative psychological group intervention for womwn with breast cancer- preliminary results. Vojnosanit Pregl 2019;76(10):1022-8

23

Bojinović D, Popović-Petrović S, Tomić S, Markez S, Živanić D. Upper extremity function and quality of life in patients with breast cancer related lymphedema. Vojnosanit Pregl 2016;73(9):825-30

-

Novakov I, Popovic-Petrovic S. Personality traits as predictors of the affective state in patients after breast cancer surgery. Arch Oncol 2017;23(1):3-8

23

Kozić D, Turkulov V, Bjelan M, Petrović K, S.Popović-Petrović, Vanhoenacker FM. Extensive myelitis after oral polio vaccination: MRI features. JBR-BTR 2014;97(6):358-60

23

Kovač A, Tovilović S,Bugarski Ignjatović V, Popović-Petrović S, Tatić M. The role of cognitive emotion regulation strategies in health related quality of life of breast cancer patients. Vojnosanit Pregl. 2020;77(10):1032-40.

Назив предмета Врста студија

Физиотерапија у онкологији

Основне академске студије медицинске рехабилитације

Онкологија

Интегрисане академске студије медицине

Здравствена нега онколошког болесника са основама онкологије

Основне академске и струковне студије здравствене неге

Палијативна медицина

Интегрисане академске студије медицине

Палијативна нега

Основне академске и струковне студије здравствене неге

Здравствена нега у процесу рехабилитације

Основне академске и струковне студије здравствене неге

Онкологоја са основама радиотерапије

Основне струковне студије радиолошке технологије

Интерпрофесионална едукација у медицини

Мастер академске студије здравствене неге

Интердисциплинарна медицинска рехабилитација

Мастер академске студије медицинске рехабилитације

Методичко-дидактички принципи у коришћењу метода и уређаја за рехабилитацију сензомоторних дисфункција

Мастер академске студије специјалне едукације и рехабилитације

Збрињавање терминалног болесника

Докторске академске студије - Клиничка истраживања