Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Слободан СтојановићРедовни професор

Клинички центар Војводине, Клиника за кожно-венеричне болести

slobodan.stojanovic@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214843573

ORCID ID :

Картон научног радника: 881Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2016

Медицински факултет Нови Сад

Дерматовенерологија

Докторат

1998

Медицински факултет Нови Сад

Дерматовенерологија

Специјализација

1990

Медицински факултет Нови Сад

Дерматовенерологија

Магистратура/мастер

1986

Медицински факултет Нови Сад

Патологија, Радиологија-ултразвук

Диплома

1982

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

26

Стојановић С, Пољачки М, Јовановић М. Precancerous skin lesions in patients treated at the Clinic for Dermatovenerologic Diseases in Novi Sad.Int J Dermatol 2006;45:778-9.

26

Голушин З, Пољачки М, Јовановић М, Ђуран В, Стојановић С, Рајић Н. Some epidemiological features of pemphigus chronicus in South Vojvodina: 12-year retrospective study. Int J Dermatol 2005;44:792-3

23

Стојановић С, Јовановић М, Вучковић Н. Unusual Growth of Upper Lip Squamous Cell Carcinoma: A Case Report. Iran Red Crescent Med J. 2015 March; 17(3): e13478. DOI: 10.5812/ircmj.13478 Published online 2015 March 31.

23

Голушин З, Јовановић М, Магда Н, Стојановић С, Матић М, Петровић A. Effects of Rusanda Spa balneotherapy combined with calcipotriol on plaque psoriasis. Војносанитетски Преглед, 2015;72(11):1010-17. DOI: 10.2298/VSP130309095G

23

Јовановић М, Голушин З, Стојановић С, Нишавић М. Immediate, Delazed and Dual Contact Reactivitz to Common Contact Urticariogens in Patient with Chronic Spontaneous Urticaria. A Study in Serbia. Iran Red Crescent Med J. 2019;21(8):e92416,doi: 10.5812/ircmj.92416. Published online 2019Septtember 7.

Назив предмета Врста студија

Дерматовенерологија

Интегрисане академске студије медицине

Општа медицина

Интегрисане академске студије стоматологије

Здравствена нега у дерматовенерологији

Основне академске студије здравствене неге

Здравствена нега у дерматовенерологији

Основне струковне студије здравствене неге