Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Гордана Стражмештер МајсторовићДоцент

Клинички центар Војводине, Клиника за нефрологију и клиничку имунологију

gordana.strazmester@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214843453

ORCID ID :

Картон научног радника: 3273Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2017

Медицински факултет Нови Сад

Интерна медицина

Докторат

2016

Медицински факултет Нови Сад

Интерна медицина - нефрологија

Магистратура/мастер

2009

Медицински факултет Нови Сад

Интерна медицина, нефрологија

Специјализација

2006

Медицински факултет Нови Сад

Интерна медицина

Диплома

2000

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

70

Стражмештер Мајсторовић Г. Биомаркер липокалин 2 у дијагностици примарних гломерулонефритиса. Докторска дисертација, Нови Сад 2016.

72

Стражмештер Мајсторовић Г. Ефекти примене пулсних доза интравенског циклофосфамида у терапији гломерулонефритиса. Магистарска теза, Нови Сад 2009

23

Ђурђевић Мирковић Т, Гвозденовић Љ, Стражмештер Мајсторовић Г, Ћелић Д, Кнежевић В, Мирковић С, Поповић М, The experience in the application of colistin in the treatment of patients with peritonela dialysis. Војносанитетски преглед 2015; 72 (4): 379–382.

24

Стражмештер Мајсторовић Г, Митић И, Илић Т, Ћелић Д, Милошевић А, Чурић С. Евалуација ефикасности и компликације у терапији примарних гломерулонефритиса интравенском применом циклофосфамида. Медицински преглед 2007; LX (Суппл 2): 62-65

52

Ћелић Д, Илић Т, Митић И, Стражмештер Мајсторовић Г, Ђурђевић Мирковић Т, Божић Д, Чурић С. Course and prognosis of primary systemic vasculitides with renal leasions. BANTAO Journal 2007; 5(2): 49-52

23

Кнежевић В, Ђурђевић Мирковић Т, Божић Д, Стражмештер Мајсторовић Г, Митић И, Гвозденовић Љ. Risk factors for catheter-related infections in patients on hemodialysis. Војносанитетски преглед 2018; 75 (2): 159-166.

23

Божић Д, Кнежевић В, Стражмештер Мајсторовић Г, Петровић Л, Ћелић Д, Љубичић Б. Утицај густине инфилтрата у интерстицијуму на прогнозу примарног гломерулонефритиса. Војносанитетски преглед 2019; 76 (2): 161-167.

Назив предмета Врста студија

Интерна медицина

Интегрисане академске студије медицине

Увод у клиничку праксу II

Интегрисане академске студије медицине