Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Снежана УкропинаДоцент

Институт за јавно здравље Војводине

snezana.ukropina@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214897867

ORCID ID : 0000-0001-8217-5215

Картон научног радника: 907Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2018

Медицински факултет Нови Сад

Социјална медицина

Докторат

2012

Медицински факултет Нови Сад

Социјална медицина

Магистратура/мастер

2006

Медицински факултет Нови Сад

Социјална медицина

Специјализација

2001

Медицински факултет Нови Сад

Социјална медицина

Диплома

1997

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

23

Tomašević T, Ukropina S, Mijatović Jovanović V, Kvrgić S, Čanković S, Milijašević D. Self-efficacy and unwanted sexual intercourse: ‘Reproductive health education programme for high-school students in Vojvodina’. Zdr. Varst. 2022; 6 1(2):93-100.

23

Todorovic J, Terzic-Supic Z , Divjak J, Stamenkovic Z, Mandic-Rajcevic S, Kocic S, Ukropina S, Markovic R, Radulovic O, Arnaut A, Piperac P, Mirkovic M, Nesic D. Validation of the Study Burnout Inventory and the Copenhagen Burnout Inventory for the use among medical students. Int J Occup Med Environ Health. 2021;34(6):737–745.

24

Zotović M, Ukropina S, Mijatović-Jovanović V, Harhaji S. Burnout in healthcare professionals during COVID-19 pandemic: correlates and predictors. TEME. 2021; XLV(4):1275-93.

23

Mijatović Jovanović V, Čanković S, Milijašević D, Ukropina S, Jovanović M, Čanković D. Health consequences of domestic violence against women in Serbia. Vojnosanit Pregl. 2020; 77(1):14-21.

22

Petrovic V, Seguljev Z, Cosic G, Ristic M, Nedeljkovic J, Dragnic N, Ukropina S. Overview of the vinter wave of 2009 pandemic influenza A(H1N1) in Vojvodina, Serbia. Croatian Medical Journal. 2011; 52 (2):141-50.

Назив предмета Врста студија

Медицинска статистика и информатика

Интегрисане академске студије медицине, Интегрисане академске студије стоматологије, Основне академске студије здравствене неге

Социјална медицина

Интегрисане академске студије медицине, Основне академске студије здравствене неге, Основне струковне студије здравствене неге, Основне академске студије медицинске рехабилитације, Основне струковне студије радиолошке технологије

Јавно здравље

Интегрисане академске студије стоматологије

Медицинска статистика

Основне академске студије медицинске рехабилитације, Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације-модули вишеструка ометеност и инклузивно образовање), Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације-модул логопедија (изборни предмет)

Примена статистичких метода у радиолошким истраживањима

Основне струковне студије радиолошке технологије (изборни предмет)

Статистичке методе у специјалној едукацији и рехабилитацији

Мастер академске студије специјалне едукације и рехабилитације

Хигијена и здравствено васпитање

Основне академске студије медицинске рехабилитације

Здравствено васпитање

Основне академске студије здравствене неге

Промоција здравља

Основне академске студије здравствене неге (изборни предмет), Основне струковне студије радиолошке технологије (изборни предмет), Докторске академске студије – Јавно здравље (изборни предмет)