Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Срђан ЖивојиновДоцент

Клинички центар Војводине, Клиника за урологију

srdjan.zivojinov@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214843943

ORCID ID :

Картон научног радника: 6240Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2017

Медицински факултет Нови Сад

Хирургија

Докторат

2016

Медицински факултет Нови Сад

Урологија

Специјализација

2011

Медицински факултет Нови Сад

Урологија

Диплома

2002

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

23

Bošković T, Živojinov M. Sabo Ilić j, Budakov Z, Veljković R, Živojinov S. Redak solitarni fibrozni tumor želuca. Vojnosanit Pregl, 2015; Nov; 72(11):1035-1038

23

Vuckovic NM, Andrejic BM, Djolai MA, Zivojinov S, Sarcev K, Vuckovic D: Double Primary Tumors-Renal Cell Carcinoma and Duodenal Mucinous Adenocarcinoma. Balkan Medical Journal 2012;29(4):440-443

23

Vojinov S, Levakov I, Jeremić D,Živojinov S, Marušić G. Hormonal status in patients with advanced prostatic cancer on the therapy with androgen blockade.Vojnosanit Pregl. 2011; 68(4):321-326

23

Jeremić D, Vojinov S, Marušić G, Levakov I, Živojnov S: Radikalna cistektomija – analiza postoperativnih komplikacija. Vojnosanit Pregl. 2010; 67(8):649–652

23

Zivojinov M, Ilic J, Boskovic T, Zivojinov S . Gallbladder carcinoma-case series analysis. Healthmed. 2012; 6 (8): 2821-2827

Назив предмета Врста студија

Увод у клиничку праксу I

Интегрисане академске студије медицине

Хирургија

Интегрисане академске студије медицине

Експериментална хирургија

Интегрисане академске студије медицине

Трансплантација ткива и органа

Интегрисане академске студије медицине

Хирургија

Интегрисане академске студије стоматологије

Здравствена нега хируршких болесника са хирургијом

Академске студије здравствене неге

Мултидисциплинарна интензивна здравствена нега

Академске студије здравствене неге