Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Небојша БудаковАсистент

Клинички центар Војводине, Клиника за васкуларну и трансплантациону хирургију

nebojsa.budakov@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214843644

ORCID ID :

Картон научног радника: 3112Академска каријера Година Институција Област

Специјализација

2019

Медицински факултет Нови Сад

Васкуларна хирургија

Избор у звање

2018

Медицински факултет Нови Сад

Хирургија са анестезиологијом

Диплома

2012

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

23

Пастернак Ј, Будаков Н, Каћански М. Марфанов синдром и анеуризма абдоминалне аорте код труднице – приказ случаја. European Surgery. 2016; 49(1).

22

Пастернак Ј, Будаков Н, А Петреш. Ендоваскуларни третман инфрапоплитеалне артеријске оклузивне болести: Искуство центра са изведених 69 процедура. Arch Iran Med. 2018; 21(3): 118-121.

52

Будаков Н, Бокан Д, Ракић Д, Бокан Д. Индекс телесне масе и физичка активност међу студентима Универзитета Нови Сад. SEEHSJ. 2012; 2(1):8-14.

64

Будаков Н, Манојловић В, Поповић В, Николић Д, Каћански М, Милошевић Ђ, Марковић В, Пфау А, Кличковић Т, Пастернак Ј. Рани резултати реконструктивних процедура на потколеним артеријама у акутној критичној исхемији доњих екстремитета. VII Конгрес кардиоваскуларних хирурга Србије са интернационалним учешћем, Нови Сад, Новембар; 2014.

52

Бокан Д, Бокан Д, Ракић Д, Будаков Н. Преваленца конзумирања дувана Међу студентима универзитета Нови Сад. SEEHSJ. 2012; 2 (2):94-9.

51

Манојловић В, Милошевић Ђ, Будаков Н, Марковић В, Николић Д. Рани мождани удар након каротидне ендартеректомије. Петогодишња студија случаја. Медински преглед. 2018.

51

Милошевић У, Глуховић А, Милошевић Ђ, Будаков Н, Милошевић П. Централна панкреатектомија код инсулином панкреаса – приказ случаја. Медицински преглед. 2017.

51

Манојловић В, Поповић В, Николић Д, Милошевић Ђ, Пастернак Ј, Будаков Н. Комплетност Вилисовог полигона код асимптоматске и симптоматске екстракранијалне каротидне болести. Медицински преглед. 2016.

Назив предмета Врста студија

Хирургија

Општа медицина

Хирургија

Здравствена нега

Хирургија

Стоматологија

Увод у клиничку праксу 1

Општа медицина