Служба за докторске студије и специјализације

doktorske.studije@mf.uns.ac.rs

zdravstvene.specijalizacije@mf.uns.ac.rs

Приземље

021/6615-706 - специјализације

021/6615-697 - докторске


Запослени

Име и презиме

Назив радног места

  Контакт

Даринка Ненадић шеф Службе darinka.nenadic@mf.uns.ac.rs

Име и презиме

Назив радног места

  Контакт

Сања Мољац технички сарадник за специјализације sanja.moljac@mf.uns.ac.rs
Јелена Ратков стручни сарадник за специјализације jelena.ratkov@mf.uns.ac.rs

Име и презиме

Назив радног места

  Контакт

Наташа Москаљ виши технички сарадник за докторске студије doktorske.studije@mf.uns.ac.rs
Драгана Родић виши технички сарадник за докторске студије doktorske.studije@mf.uns.ac.rs
Јелена Ракита виши технички сарадник за докторске студије doktorske.studije@mf.uns.ac.rs