Служба за финансијско-рачуноводствене послове

Деканат, I спрат

021/421-235, локали: 3482, 3481

021/484-3482 Одељење финансијске оперативе соба 22

021/210-2187 шеф Одељења соба 27

021/484-3481 Одељење рачуноводствених послова соба 23

021/210-2188 шеф Одељења соба 26

Запослени

Одељење финансијске оперативе

Име и презиме

Назив радног места

  Контакт

Лазар Чолић шеф Одељења lazar.colic@mf.uns.ac.rs
Софија Токин технички сарадник за послове јавних набавкие sofija.tokin@mf.uns.ac.rs
Наташа Несторовић финансијски радник за обрачун личних доходака natasa.nestorovic@mf.uns.ac.rs
Слободан Трајковић благајник slobodan.trajkovic@mf.uns.ac.rs
Милка Кордић стручни сарадник за послове јавних набавкие milka.kordic@mf.uns.ac.rs


Одељење рачуноводствених послова

Име и презиме

Назив радног места

  Контакт

Рената Грбовић шеф Одељења renata.grbovic@mf.uns.ac.rs
Љиљана Пинтер књиговођа контиста ljiljana.pinter@mf.uns.ac.rs
Ђорђе Цвјетићанин контиста djordje.cvjeticanin@mf.uns.ac.rs
Цвета Мићановић контиста cveta.micanovic@mf.uns.ac.rs