Служба за финансијско-рачуноводствене послове

Деканат, I спрат

021/421-235, 021/484-3482 Одељење финансијске оперативе, соба 22

021/210-2187 шеф Одељења, соба 27

021/424-838, 021/484-3481 Одељење рачуноводствених послова, соба 23

021/210-2188 шеф Одељења, соба 26


 • Годишњи финансијски извештај за 2022. годину
 • Финансијски план Медицинског факултета Нови Сад за 2023. годину
 • Запослени

  Одељење финансијске оперативе

  Име и презиме

  Назив радног места

    Контакт

  Лазар Чолић шеф Одељења lazar.colic@mf.uns.ac.rs
  Софија Токин технички сарадник за послове јавних набавкие sofija.tokin@mf.uns.ac.rs
  Наташа Несторовић финансијски радник за обрачун личних доходака natasa.nestorovic@mf.uns.ac.rs
  Слободан Трајковић благајник slobodan.trajkovic@mf.uns.ac.rs
  Милка Кордић стручни сарадник за послове јавних набавкие milka.kordic@mf.uns.ac.rs


  Одељење финансијске оперативе

  Име и презиме

  Назив радног места

    Контакт

  Рената Грбовић шеф Одељења renata.grbovic@mf.uns.ac.rs
  Ђорђе Цвјетићанин контиста djordje.cvjeticanin@mf.uns.ac.rs
  Цвета Мићановић контиста cveta.micanovic@mf.uns.ac.rs