Насловна / Упис 2021.

Конкурс


Онлајн пријављивање кандидата


Поштовани кандидати за упис на Медицински факултет,

Обавештавамо Вас да ће ове године пре обавезне пријаве прописане конкурсом (23, 24. и 25. јуна 2021.),  која подразумева долазак кандидата на Факултет, бити организована и обавезна ONLINE претпријава преко WEB APLIKACIJE.

 

Упутство за попуњавање онлајн веб претпријаве

Попуњавање онлајн веб претпријаве биће могуће од 21. јуна у 7,00 часова до 25. јуна до 12,00 часовa.

Уласком на линк https://upis.mf.uns.ac.rs/ кандидат приступа онлајн веб претпријави.

Први корак је регистрација кандидата. Кандидат се региструје кликом на поље Регистрација а затим уносом своје мејл адресе и произвољне лозинке. Лозинка мора да садржи бар шест (6) карактера, од тога бар једно велико слово, мало слово, број и специјални карактер (тачка, зарез, црта, заграда...). Да би се кандидат успешно регистровао потребно је да кликне на линк који му је послат на мејл адресу.  Уколико кандидат не види мејл за потврду налога, треба да провери да ли је мејл премештен у фолдер за нежељену пошту (спам пошту).

Након успешне регистрације, кандидат се може пријавити на систем и кренути са попуњавањем Пријавног листа.

Упутство за попуњавање пријавног листа:

 • Кандидат који нема оца, у поље Име оца и у поље Презиме оца уноси Непознато.

 • Кандидати  држављани Републике Србије обавезно уносе ЈМБГ.
  Кандидати страни држављани уносе број пасоша.

 • У рубрици Школа наведене су све школе у Републици Србији које се налазе у званичном шифрарнику школа.

  Уколико је кандидат завршио школу у Републици Србији а не проналази школу коју је завршио у шифрарнику,  бира се шифра 000 (нуле) која се налази на дну падајућег менија.

  Уколико је кандидат завршио школу ван Републике Србије, бира једну од шифра 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006 које се налазе на дну падајућег менија, у зависности који тип школе је завршио.

 • Уколико кандидат у рубрици Језик полагања пријемног испита изабере Други, потребно је да на пријавном листу који је купљен у Скриптарници наведе који је то језик.

 • Бројеви телефона се уносе у формату +381... (+382.., +385.., +387.. ). Уколико кандидат нема фиксни телефон онда у то поље уноси свој број мобилног телефона.

 • Кандидат који у рубрици  Mесто рођења  не проналази своје место рођења, уписује назив места рођења (дозвољен је и слободан унос).

  Кандидат који је рођен ван граница Републике Србије у рубрици  Oпштина рођења бира <<иностранство>> које се налази на првом месту у падајућем менију.

 • Кандидат који у рубрици  Mесто боравка  не проналази своје место боравка, уписује назив места боравка (дозвољен је и слободан унос).

  Кандидат коме је место боравка ван граница Републике Србије у рубрици  Општина боравка бира <<иностранство>> које се налази на првом месту у падајућем менију.

 • Просеци из средње школе се уносе са две децимале (нпр. 5,00).

  Уколико је кандидат завршио школу ван Републике Србије и нема израчунат просек по годинама, у рубрике Просеци из средње школе уписује  2,00 (Комисија ће израчунати просечну оцену након увида у предату документацију кандидата; Комисија контролише унете просечне оцене).

 • Након одабира студијског програма за који се кандидат пријављује појавиће се испити које кандидат полаже на пријемном испиту. Обавезни испит је већ означен, а кандидат штриклира један од понуђених изборних испита уколико је конкурсом тако предвиђено.  Ако су испити добро означени, у делу Награде ће се видети два предмета.

 • Уколико кандидат жели да се пријави за упис на више студијских програма, потребно је да се сваки пут, за сваки студијски програм посебно, региструје на линку https://upis.mf.uns.ac.rs/ за веб претпријаву и да са сваког посебног налога попуни пријавне листове (налози се морају регистровати са различитих мејл адреса).

  Кандидати могу конкурисати на више студијских програма ако се пријемни испити одржавају у различитим данима или у различито време, с тим да су дужни да сваки пут полажу пријемни испит и уплате трошкове полагања пријемног испита за сваку пријаву посебно.

 

Да би кандидат добио Кандидат ИД број мора да кликне на поље ЗАВРШИТИ. Отвориће се прозор Да ли сте сигурни да желите да завршите пријаву? Прочитајте наведени текст а потом кликните на Сагласан/на сам

Кандидат ИД број кандидат добија након успешног попуњавања онлајн веб претпријаве и НЕОПХОДНО је да га упамти (најбоље би било да га слика мобилним телефоном) и са тим бројем долази на пријављивање у Студентску службу Факултета.

Kandidat ID 

Након успешне претпријаве кандидат добија мејл да је пријава успешно прослеђена уписној комисији. Уколико кандидат није добио потврдни мејл потребно је да се јави техничкој подршци на мејл upis-podrska@mf.uns.ac.rs

Кандидат у Студентску службу долази са свом документацијом предвиђеном Конкурсом, попуњеним пријавним листом купљеним у Скриптарници и ИД бројем који je добио након успешне претпријаве.

Приликом предаје докумената у Студентској служби кандидату ће бити додељен Пријавни број као доказ да је предао неопходну документацију. Пријавни број носи са собом на полагање пријемног испита.

Без потпуне документације кандидати неће имати право да конкуришу у првом уписном року.

Услед недоумица код попуњавања пријавног листа контактирати на мејл:  upis-podrska@mf.uns.ac.rs


Списак пријављених кандидата са успехом из средње школе


РЕШЕЊА ТЕСТОВА СА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА


КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ


 

 

ОБАВЕЗНА ПРОЗИВКА ЗА СВЕ КАНДИДАТЕ КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УПИС НА СТУДИЈЕ СПЕЦИЈАЛНЕ ЕДУКАЦИЈЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ: 9. јула 2021. године (петак) у 10:00 часова (Амфитеатар 1 Факултета).  Кандидати ће се изјашњавати о модулу за упис. Уколико се кандидат  не појави на обавезној прозивци, сматраће се да је одустао од уписа.

 

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА:

 • 9.  и 12. јула 2021. год.(од 8:00–14:00 часова) за ЛИЦА КОЈА СУ СТЕКЛА ПРАВО УПИСА НА ТЕРЕТ БУЏЕТА (и афирмативне мере) . Кандидат који се до овог термина не упише, сматраће се да је одустао од уписа. На његово место се уписује кандидат који је испунио предвиђене услове за упис у статусу  самофинансирања  (први следећи иза последњег за финансирање из буџета, на коначној ранг листи).

 • 12. јула 2021. год. , после 15:00 часова, на сајту факултета објавиће се информација за евентуална преостала места на буџету. Кандидати који су накнадно стекли права за буџетска места  су дужни да се упишу дана  13. јула 2021. године ( од 8:00 до 14:00 часова). Кандидат који се до овог термина не упише, сматраће се да је одустао од уписа.

 • 13. и 14. јула 2021. год. (од 8:00–14:00 часова) УПИСУЈУ СЕ ЛИЦА КОЈА СУ СТЕКЛА ПРАВО УПИСА У СТАТУСУ САМОФИНАНСИРАЊА (по коначној ранг листи). Кандидат који се до овог термина не упише, сматраће се да је одустао од уписа.

 • 14. јула 2021. год. , после 14:00 часова, на сајту факултета објавиће се информација за евентуална преостала места на самофиансирању и имена преосталих кандидата који стичу право уписа (који се налазе ван квоте за упис на коначној листи). Кандидати који су накнадно стекли права за упис на самофинансирајућа места  су дужни да се упишу дана  15. јула 2021. године (од 8:00 до 14:00 часова). Кандидат који се до овог термина не упише, сматраће се да је одустао од уписа.

ПРОЗИВКА: На прозивку се јављају искључиво кандидати који су положили пријемни испит, а на ранг листи су били преко броја предвиђеног за упис. Прозивка ових кандидата извршиће се према редоследу са коначне ранг-листе, јавно 15. јула 2021. године у 14:00 часова (Амфитеатар 1 Факултета).Упис у статусу буџета - померање црте за упис