КАТЕДРЕ

Катедра за инфективне болести

Весна Туркулов

Шеф катедре


0214843144
vesna.turkulov@mf.uns.ac.rs
Клинички центар Војводине, Клиника за инфективне болести


Весна Туркулов

Редовни професор


Радослава Додер

Редовни професор


Сандра Стефан Микић

Редовни професор


Синиша Севић

Редовни професор


Снежана Бркић

Редовни професор


Даниела Марић

Ванредни професор


Маја Ружић

Ванредни професор


Надица Ковачевић

Ванредни професор


Славица Томић

Ванредни професор


Томислав Преведен

Ванредни професор


Мариа Пете

Асистент