КАТЕДРЕ

Катедра за медицинску рехабилитацију

Растислава Красник

Шеф катедре


0214880444
rastislava.krasnik@mf.uns.ac.rs
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Клиника за дечју хабилитацију и рехабилитацију


Александра Миков

Редовни професор


Тања Јанковић

Асистент са докторатом


Милена Ковачевић

Сарадник у настави


Милена Агоч

Сарадник у наставиСтудијски програм
Назив предмета
Статус
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Инклузивно образовање
Рана развојна хабилитација
Изборни
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Инклузивно образовање
Хипотерапија
Изборни
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Логопедија
Рана развојна хабилитација
Изборни
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Логопедија
Хипотерапија
Изборни
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Вишеструка ометеност
Рана развојна хабилитација
Изборни
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Вишеструка ометеност
Хипотерапија
Изборни
Основне академске студије медицинске рехабилитације
Биофизика са биомехаником
Обавезан
Основне академске студије медицинске рехабилитације
Кинезиологија 1
Обавезан
Основне академске студије медицинске рехабилитације
Кинезиологија 2
Обавезан
Основне академске студије медицинске рехабилитације
Пропедевтика у медицинској рехабилитацији
Обавезан
Основне академске студије медицинске рехабилитације
Кинезитерапија 1
Обавезан
Основне академске студије медицинске рехабилитације
Кинезитерапија 2
Обавезан
Основне академске студије медицинске рехабилитације
Општа физикална терапија
Обавезан
Основне академске студије медицинске рехабилитације
Реуматологија
Обавезан
Основне академске студије медицинске рехабилитације
Специјална кинезитерапија 1
Обавезан
Основне академске студије медицинске рехабилитације
Специјална кинезитерапија 2
Обавезан
Основне академске студије медицинске рехабилитације
Физиотерапија у ортопедији и трауматологији
Обавезан
Основне академске студије медицинске рехабилитације
Физиотерапија у педијатрији
Обавезан
Основне академске студије медицинске рехабилитације
Медицинска рехабилитација
Обавезан
Основне академске студије медицинске рехабилитације
Протетика и ортотика
Обавезан
Основне академске студије медицинске рехабилитације
Балнеоклиматологија
Изборни
Основне академске студије медицинске рехабилитације
Биомеханика
Изборни
Основне академске студије медицинске рехабилитације
Хипотерапија
Изборни
Мастер академске студије медицинске рехабилитације
Интрдисциплинарна медицинска рехабилитација
Изборни
Мастер академске студије медицинске рехабилитације
(Ре)хабилитација особа са вишеструком ометеношћу
Изборни
Специјалистичке академске студије ране интервенције
у детињству
Програми ране интервенције за децу са моторичким сметњама
Изборни