КАТЕДРЕ

Катедра за микробиологију са паразитологијом и имунологијом

Гордана Смиешко

Шеф катедре


0214897901
gordana.bojic@mf.uns.ac.rs
Институт за јавно здравље Војводине, Центар за микробиологију