КАТЕДРЕ

Катедра за оториноларингологију

Слободан Савовић

Шеф катедре


0214843670
slobodan.savovic@mf.uns.ac.rs
Клинички центар Војводине, Клиника за оториноларингологију и хирургију главе и врата


Драган Данкуц

Редовни професор


Зоран Комазец

Редовни професор


Љиљана Влашки

Редовни професор


Рајко Јовић

Редовни професор


Слободан Савовић

Редовни професор


Слободан Митровић

Редовни професор


Владимир Кљајић

Ванредни професор


Данијела Драгичевић

Ванредни професор


Љиљана Јованчевић

Ванредни професор


Маја Буљчик Чупић

Ванредни професор


Слободанка Лемајић Комазец

Ванредни професор


Тамара Тешић

АсистентСтудијски програм
Назив предмета
Статус
Интегрисане академске студије медицине
Оториноларингологија
Обавезан
Интегрисане академске студије стоматологије
Оториноларингологија
Обавезан
Основне академске студије здравствене неге
Здравствена нега у оториноларингологији
Обавезан
Основне струковне студије здравствене неге
Здравствена нега у оториноларингологији
Изборни
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Инклузивно образовање
Медицинске основе сурдологије
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Инклузивно образовање
Поремећаји гласа
Изборни
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Логопедија
Медицинске основе сурдологије
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Логопедија
Фонијатрија
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Логопедија
Аудиологија
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Логопедија
Клиничка сурдологија
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Логопедија
Вокална терапија и рехабилитација
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Вишеструка ометеност
Медицинске основе сурдологије
Изборни
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Вишеструка ометеност
Поремећаји гласа
Изборни
Специјалистичке академске студије ране интервенције
у детињству
Програми ране интервенције за децу са оштећењем слуха
Изборни
Специјалистичке академске студије ране интервенције
у детињству
Програми ране интервенције за децу са говорно- језичким поремећајима
Изборни