КАТЕДРЕ

Катедра за психологију

Војислава Бугарски Игњатовић

Шеф катедре


0214843275
vojislava.bugarski-ignjatovic@mf.uns.ac.rs
Клинички центар Војводине, Клиника за неурологијуСтудијски програм
Назив предмета
Статус
Основне академске студије здравствене неге
Вештина комуницирања
Обавезан
Основне струковне студије здравствене неге
Вештина комуницирања
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације
- модул: Инклузивно образовање
Општа психологија са психологијом личности
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације
- модул: Инклузивно образовање
Психологија развојног доба
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације
- модул: Инклузивно образовање
Психологија инвалидитета
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације
- модул: Инклузивно образовање
Вештинe комуницирања
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације
- модул: Инклузивно образовање
Породично саветовање
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације
- модул: Инклузивно образовање
Неуропсихологија
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације
- модул: Инклузивно образовање
Когнитивни развој са принципима учења
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације
- модул: Инклузивно образовање
Психолошке основе поремећаја у понашању
Изборни
Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације
- модул: Инклузивно образовање
Основе психотерапије
Изборни
Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације
- модул: Инклузивно образовање
Психотерапијски рад са особама са инвалидитетом
Изборни
Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације
- модул: Инклузивно образовање
Социјална патологија
Изборни
Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације
- модул: Инклузивно образовање
Превенција поремећаја понашања
Изборни
Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације
- модул: Инклузивно образовање
Когнитивна рехабилитација
Изборни
Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације
- модул: Логопедија
Општа психологија са психологијом личности
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације
- модул: Логопедија
Психологија развојног доба
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације
- модул: Логопедија
Психологија инвалидитета
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације
- модул: Логопедија
Вештинe комуницирања
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације
- модул: Логопедија
Породично саветовање
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације
- модул: Логопедија
Неуропсихологија
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације
- модул: Логопедија
Когнитивни развој са принципима учења
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације
- модул: Логопедија
Психолошке основе поремећаја у понашању
Изборни
Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације
- модул: Логопедија
Основе психотерапије
Изборни
Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације
- модул: Логопедија
Превенција поремећаја у понашању деце и адолесцената
Изборни
Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације
- модул: Логопедија
Психотерапијски рад са особама са инвалидитетом
Изборни
Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације
- модул: Логопедија
Превенција поремећаја понашања
Изборни
Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације
- модул: Логопедија
Превенција социјалних конфликата
Изборни
Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације
- модул: Логопедија
Когнитивна рехабилитација
Изборни
Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације
- модул: Логопедија
Социјална патологија
Изборни
Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације
- модул: Вишеструка ометеност
Општа психологија са психологијом личности
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације
- модул: Вишеструка ометеност
Психологија развојног доба
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације
- модул: Вишеструка ометеност
Психологија инвалидитета
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације
- модул: Вишеструка ометеност
Вештинe комуницирања
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације
- модул: Вишеструка ометеност
Породично саветовање
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације
- модул: Вишеструка ометеност
Неуропсихологија
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације
- модул: Вишеструка ометеност
Когнитивни развој са принципима учења
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације
- модул: Вишеструка ометеност
Психолошке основе поремећаја у понашању
Изборни
Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације
- модул: Вишеструка ометеност
Основе психотерапије
Изборни
Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације
- модул: Вишеструка ометеност
Превенција поремећаја у понашању деце и адолесцената
Изборни
Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације
- модул: Вишеструка ометеност
Психотерапијски рад са особама са инвалидитетом
Изборни
Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације
- модул: Вишеструка ометеност
Социјална патологија
Изборни
Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације
- модул: Вишеструка ометеност
Превенција поремећаја понашања
Изборни
Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације
- модул: Вишеструка ометеност
Когнитивна рехабилитација
Изборни
Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације
- модул: Вишеструка ометеност
Превенција социјалних конфликата
Изборни
Основне академске студије медицинске рехабилитације
Вештина комуницирања
Обавезан
Основне струковне студије радиолошке технологије
Вештина комуницирања
Обавезан
Основне струковне студије радиолошке технологије
Психологија инвалидитета
Изборни
Специјалистичке академске студије ране интервенције у детињству
Рани развој деце
Обавезан
Специјалистичке академске студије ране интервенције у детињству
Саветовање породица деце са сметњама у развоју
и унапређење родитељских вештина
Обавезан
Основне академске студије здравствене неге
Психологија развојног доба и старења
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Инклузивно образовање
Сексуалност особа са инвалидитетом
Изборни
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Инклузивно образовање
Терапија игром
Изборни
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Инкулузивно образовање
Превенција социјалних конфликата
Изборни
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Логопедија
Сексуалност особа са инвалидитетом
Изборни
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Логопедија
Терапија игром
Изборни
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Вишеструка ометеност
Сексуалност особа са инвалидитетом
Изборни
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Вишеструка ометеност
Терапија игром
Изборни
Интегрисане академске студије медицине
Вештина комуникације
Изборни
Интегрисане академске студије стоматологије
Вештина комуникације
Изборни