КАТЕДРЕ

Катедра за фармакологију и токсикологију

Александар Рашковић

Шеф катедре


021522172
aleksandar.raskovic@mf.uns.ac.rs
Медицински факултет, Завод за фармакологију, токсикологију и клиничку фармакологију


Александар Рашковић

Редовни професор


Ана Сабо

Редовни професор


Велибор Васовић

Редовни професор


Зденко Томић

Редовни професор


Исидора Самојлик

Редовни професор


Момир Миков

Редовни професор


Борис Милијашевић

Ванредни професор


Небојша Стилиновић

Ванредни професор


Олга Хорват

Ванредни професор


Саша Вукмировић

Ванредни професор


Маја Ђанић

Асистент са докторатом


Милица Паут Кустурица

Асистент са докторатом


Никола Мартић

АсистентСтудијски програм
Назив предмета
Статус
Интегрисане академске студије медицине
Општа фармакологија
Обавезан
Интегрисане академске студије медицине
Специјална фармакологија
Обавезан
Интегрисане академске студије медицине
Клиничка фармакологија
Обавезан
Интегрисане академске студије медицине
Огледне животиње и експериментална фармакологија у
медицинским истраживањима
Изборни
Интегрисане академске студије медицине
Експерименталне фармакодинамске методе на огледним
животињама
Изборни
Интегрисане академске студије медицине
Рационална употреба лекова у трудноћи и дојењу
Изборни
Интегрисане академске студије медицине
Фармакоекономија
Изборни
Интегрисане академске студије медицине
Рационална фармакотерапија I
Изборни
Интегрисане академске студије медицине
Рационална фармакотерапија II
Изборни
Интегрисане академске студије медицине
Клиничка токсикологија
Изборни
Интегрисане академске студије стоматологије
Општа фармакологија
Обавезан
Интегрисане академске студије стоматологије
Специјална фармакологија
Обавезан
Интегрисане академске студије стоматологије
Огледне животиње и експериментална фармакологија у
медицинским истраживањима
Изборни
Интегрисане академске студије стоматологије
Експерименталне фармакодинамске методе на огледним
животињама
Изборни
Интегрисане академске студије стоматологије
Рационална употреба лекова у трудноћи и дојењу
Изборни
Интегрисане академске студије стоматологије
Фармакотерапијa инфекција у стоматологији
Изборни
Интегрисане академске студије стоматологије
Клиничка токсикологија
Изборни
Интегрисане академске студије фармације
Општа фармакологија
Обавезан
Интегрисане академске студије фармације
Специјална фармакологија I
Обавезан
Интегрисане академске студије фармације
Специјална фармакологија II
Обавезан
Интегрисане академске студије фармације
Фармакоепидемиологија и фармакоекономија
Изборни
Интегрисане академске студије фармације
Огледне животиње и експериментални модели
Изборни
Интегрисане академске студије фармације
Фармакотерапија
Изборни
Интегрисане академске студије фармације
Клиничка токсикологија
Изборни
Интегрисане академске студије фармације
Дистрибуција лекова у болничкој и ванболничкој пракси
Изборни
Основне академске студије здравствене неге
Фармакологија
Обавезан
Основне струковне студије здравствене неге
Фармакологија
Обавезан
Основне академске студије медицинске рехабилитације
Фармакологија
Обавезан
Основне струковне студије радиолошке технологије
Основе фармакологије и контрастна средства у радиологији
Обавезан