КАТЕДРЕ

Катедра за хистологију и ембриологију

Бојана Андрејић Вишњић

Шеф катедре


0216622890
bojana.andrejic-visnjic@mf.uns.ac.rs
Медицински факултет Нови Сад, Завод за хистологију и ембриологију