Служба за студије првог и другог степена

Приземље: собе 1, 2, 5, 7

021/6621-442 шалтер сала и рад са студентима

021/544-025 Служба за студије првог и другог степена

021/426-393 шеф и заменик шефа Службе

021/420-102 Одељење за рад са страним студентима


Запослени

Име и презиме

Назив радног места

  Контакт

Младена Зељковић заменик шефа Службе mladena.zeljkovic@mf.uns.ac.rs


Одељење за статистику и праћење квалитета наставе

Име и презиме

Назив радног места

  Контакт

Љубиница Николић виши технички сарадник за опште послове и статистику ljubinica.nikolic@mf.uns.ac.rs.
Гордана Колесарић технички сарадник за основне студије - статистичар gordana.kolesaric@mf.uns.ac.rs


Одељење за рад са студентима

Име и презиме

Назив радног места

  Контакт

Јованка Бићанић шеф Одељења jovanka.bicanic@mf.uns.ac.rs
Марија Бабић технички сарадник за студије медицине marija.babic@mf.uns.ac.rs
Ружица Бокан технички сарадник за студије медицине ruzica.bokan@mf.uns.ac.rs
Љубица Топић технички сарадник за студије фармације и за специјалистичке академске студије ljubica.topic@mf.uns.ac.rs
Сања Прпа технички сарадник за студије стоматологије и дипломске академске студије-мастер sanja.prpa@mf.uns.ac.rs
Петра Ђурагић технички сарадник за унос података на рачунар petra.djuragic@mf.uns.ac.rs
Рената Мишић технички сарадник за студије I и II степена renata.misic@mf.uns.ac.rs
Зоран Зорановић технички сарадник за извођење наставе zoran.zoranovic@mf.uns.ac.rs


Одељење за студије на енглеском језику

Име и презиме

Назив радног места

  Контакт

Дубравка Клајић шеф Одељења dubravka.klajic@mf.uns.ac.rs
Снежана Степановић технички сарадник за студије на енглеском језику snezana.stepanovic@mf.uns.ac.rs
Марко Поповић виши технички сарадник за студије на енглеском јеѕику marko.popovic@mf.uns.ac.rs