КАТЕДРЕ

Катедра за анатомију

Синиша Бабовић

Шеф катедре


0216615751
sinisa.babovic@mf.uns.ac.rs
Медицински факултет, Завод за анатомију


Биљана Срдић Галић

Редовни професор


Душица Марић

Редовни професор


Љубица Стојшић Џуња

Редовни професор


Мирела Ерић

Редовни професор


Бојана Крстоношић

Ванредни професор


Синиша Бабовић

Ванредни професор


Никола Кнези

АсистентСтудијски програм
Назив предмета
Статус
Интегрисане академске студије медицине
Варијације у анатомији
Изборни
Интегрисане академске студије медицине
Клиничка површинска анатомија
Изборни
Интегрисане академске студије стоматологије
Анатомија
Обавезан
Интегрисане академске студије фармације
Анатомија
Обавезан
Основне академске студије здравствене неге
Анатомија
Обавезан
Основне струковне студије здравствене неге
Анатомија
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације - модул: Инклузивно образовање
Анатомија
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације - модул: Логопедија
Анатомија
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације - модул: Вишеструка ометеност
Анатомија
Обавезан
Основне академске студије медицинске рехабилитације
Анатомија
Обавезан
Основне струковне студије радиолошке технологије
Анатомија
Обавезан
Интегрисане академске студије медицине
Анатомија
Обавезан