КАТЕДРЕ

Катедра за неурологију

Светлана Симић

Шеф катедре


0214843283
svetlana.simic@mf.uns.ac.rs
Клинички центар Војводине, Клиника за неурологију


Ивана Дивјак

Редовни професор


Марија Жарков

Редовни професор


Марија Семниц

Редовни професор


Мирјана Јовићевић

Редовни професор


Тамара Раби Жикић

Редовни професор


Ксенија Гебауер Букуров

Ванредни професор


Милан Цвијановић

Ванредни професор


Светлана Симић

Ванредни професор


Весна Сукњаја

Асистент са докторатом


Слободан Секулић

Асистент са докторатом


Соња Рајић

Асистент