КАТЕДРЕ

Катедра за анестезију и периоперативну медицину

Биљана Драшковић

Шеф катедре


0214880444
biljana.draskovic@mf.uns.ac.rs
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Клиника за дечју хирургију, Одељење за интензивну хируршку терапију


Биљана Драшковић

Редовни професор


Љиљана Гвозденовић

Редовни професор


Ана Урам Бенка

Ванредни професор


Арсен Увелин

Ванредни професор


Гордана Јовановић

Ванредни професор


Драгана Радовановић

Ванредни професор


Миланка Татић

Ванредни професор


Сања Вицковић

Ванредни професор