КАТЕДРЕ

Катедра за психијатрију и медицинску психологију

Александра Дицков

Шеф катедре


0214843831
aleksandra.dickov@mf.uns.ac.rs
Клинички центар Војводине, Клиника за психијатрију


Александра Дицков

Редовни професор


Александра Недић

Редовни професор


Гордана Мишић Павков

Редовни професор


Владимир Кнежевић

Ванредни професор


Зоран Гајић

Ванредни професор


Мина Цвјетковић Бошњак

Ванредни професор


Олга Живановић

Ванредни професор


Дарја Шеган

Асистент


Олга Иветић

Асистент


Сања Павловић

Асистент


Сања Бјелан

АсистентСтудијски програм
Назив предмета
Статус
Интегрисане академске студије медицине
Медицинска психологија
Обавезан
Интегрисане академске студије медицине
Психијатрија
Обавезан
Интегрисане академске студије стоматологије
Општа медицина
Обавезан
Интегрисане академске студије стоматологије
Медицинска психологија
Изборни
Основне академске студије здравствене неге
Медицинска психологија
Обавезан
Основне академске студије здравствене неге
Здравствена нега психијатријског болесника са психијатријом
Обавезан
Основне струковне студије здравствене неге
Медицинска психологија
Обавезан
Основне струковне студије здравствене неге
Здравствена нега психијатријског болесника са психијатријом
Обавезан
Основне академске студије медицинске рехабилитације
Медицинска психологија
Обавезан
Мастер академске студије специјалне едукације и рехабилитације
Социјално медицински значај болести зависности
Изборни
Специјалистичке академске студије ране интервенције у детињству
Програми ране интервенције за децу са
первазивним развојним поремећајима
Изборни
Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације – модул:
Инклузивно образовање
Психопатологија детињства и младости
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације – модул:
Логопедија
Психопатологија детињства и младости
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације – модул:
Вишеструка ометеност
Психопатологија детињства и младости
Обавезан