КАТЕДРЕ

Катедра за радиологију

Сања Стојановић

Шеф катедре


0214843142
sanja.stojanovic@mf.uns.ac.rs
Клинички центар Војводине, Центар за радиологију


Виктор Тил

Редовни професор


Викторија Вучај Ћириловић

Редовни професор


Душко Козић

Редовни професор


Јасна Михаиловић

Редовни професор


Катарина Копрившек

Редовни професор


Милош Лучић

Редовни професор


Оливера Николић

Редовни професор


Сања Стојановић

Редовни професор


Дијана Нићифоровић

Ванредни професор


Јован Ловренски

Ванредни професор


Јасмина Бобан

Асистент са докторатом


Маријана Баста Николић

Асистент са докторатом


Мирела Јуковић

Асистент са докторатомСтудијски програм
Назив предмета
Статус
Интегрисане академске студије медицине
Општа радиологија
Обавезан
Интегрисане академске студије медицине
Клиничка радиологија
Обавезан
Интегрисане академске студије медицине
Интервентне радиолошке методе
Изборни
Интегрисане академске студије медицине
Дијагностички и молекуларни имиџинг
Изборни
Интегрисане академске студије стоматологије
Рaдиологија
Обавезан
Основне академске студије здравствене неге
Основи радиологије
Обавезан
Основне струковне студије здравствене неге
Основи радиологије
Изборни
Основне академске студије медицинске рехабилитације
Радиологија
Обавезан
Основне струковне студије радиолошке технологије
Опрема у радиологији и контрола квалитета
Обавезан
Основне струковне студије радиолошке технологије
Радиолошке технике и анатомија у радиологији
Обавезан
Основне струковне студије радиолошке технологије
Основе радиолошке дијагностике
Обавезан
Основне струковне студије радиолошке технологије
Стручна пракса из радиолошке заштите и радиолошких техника
Обавезан
Основне струковне студије радиолошке технологије
Конвенционална радиолошка дијагностика и анализа слике
Обавезан
Основне струковне студије радиолошке технологије
Савремене (имиџинг) методе у радиологији
Обавезан
Основне струковне студије радиолошке технологије
Стручна пракса из основа радиолошке дијагностике
Обавезан
Основне струковне студије радиолошке технологије
Основе МР дијагностике
Обавезан
Основне струковне студије радиолошке технологије
Основе ултразвучне дијагностике
Обавезан
Основне струковне студије радиолошке технологије
Основе ЦТ дијагностике
Обавезан
Основне струковне студије радиолошке технологије
Стручна пракса из конвенционалних и имиџинг
радиолошких метода
Обавезан
Основне струковне студије радиолошке технологије
Специфичности рада струковног медицинског радиолога
у операционој и ангиосали
Обавезан
Основне струковне студије радиолошке технологије
Интервентна радиологија
Обавезан
Основне струковне студије радиолошке технологије
Стручна пракса из интервентне и ургентне радиологије
Обавезан
Основне струковне студије радиолошке технологије
Педијатријска радиологија
Изборни
Основне струковне студије радиолошке технологије
Стоматолошка радиологија
Изборни