КАТЕДРЕ

Катедра за биохемију

Љиљана Андријевић

Шеф катедре


0214805100
ljiljana.andrijevic@mf.uns.ac.rs
Институт за онкологију Војводине, Служба за патолошко-анатомску и лабораторијску дијагностику


Кармен Станков

Редовни професор


Љиљана Андријевић

Редовни професор


Татјана Ћебовић

Редовни професор


Бојан Станимиров

Асистент са докторатом


Дејана Бајић

Асистент