КАТЕДРЕ

Катедра за ургентну медицину

Горан Ракић

Шеф катедре


0214880444
goran.rakic@mf.uns.ac.rs
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Клиника за дечју хирургију, Одељење за интензивну хируршку терапију


Илија Срдановић

Ванредни професор


Александар Ђуричин

Асистент са докторатом


Бојан Михајловић

Асистент са докторатом


Мирка Лукић Шаркановић

Асистент са докторатом


Тања Попов

Асистент са докторатом