КАТЕДРЕ

Катедра за физиологију

Нада Наумовић

Шеф катедре


0216624163
nada.naumovic@mf.uns.ac.rs
Медицински факултет, Завод за физиологију


Дамир Лукач

Редовни професор


Јелена Попадић Гаћеша

Редовни професор


Нада Наумовић

Редовни професор


Александар Клашња

Ванредни професор


Деа Караба Јаковљевић

Ванредни професор


Миодраг Драпшин

Ванредни професор


Ото Барак

Ванредни професор


Андреа Зубнар

АсистентСтудијски програм
Назив предмета
Статус
Интегрисане академске студије медицине
Физиологија
Обавезан
Интегрисане академске студије стоматологије
Физиологија
Обавезан
Интегрисане академске студије фармације
Физиологија
Обавезан
Основне академске студије здравствене неге
Физиологија
Обавезан
Основне струковне студије здравствене неге
Физиологија
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Инклузивно образовање
Физиологија
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Логопедија
Физиологија
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Вишеструка ометеност
Физиологија
Обавезан
Основне академске студије медицинске рехабилитације
Физиологија
Обавезан
Основне академске студије медицинске рехабилитације
Неурофизиологија
Обавезан
Основне академске студије медицинске рехабилитације
Физиологија спорта
Обавезан
Основне струковне студије радиолошке технологије
Физиологија
Обавезан