Насловна / Заводи / Завод за анатомију

Завод за анатомију

Мирела Ерић
шеф Завода


021/ 66 15 775
021/ 66 15 751
021/ 424 833


021/ 66 15 775
021/ 66 15 751anatomi@uns.ac.rs


Историјат. Завод за анатомију је један од пет завода Медицинског факултета у Новом Саду и од самог оснивања факултета 1960. године је наставна база Катедре за анатомију. Завод и Катедра за анатомију су основани упоредо са оснивањем Факултета и настава из предмета Анатомија започиње у летњем семестру 1960/61. школске године.

Оснивач Катедре и Завода за анатомију и њихов први руководилац био је проф. др Синиша Радојевић, редовни професор Медицинског факултета у Београду. Проф. Радојевић, као велики педагог и стручњак на подручју анатомије, и познавалац потреба једног завода у коме ће се обављати настава из анатомије, предлаже план за уређење Завода. Уважавајући велики ауторитет проф. Радојевића, из београдског анатомског института у новоосновани Завод у Новом Саду прелази и тадашњи асистент др Радослав Маринковић, који ће по одласку професора Радојевића у пензију, октобра 1968. године, читав низ година успешно водити Завод за анатомију. Од октобра 1968. до октобра 1996. године шеф Катедре и Завода био је проф. др Радослав Маринковић, редовни професор Медицинског факултета у Новом Саду, који је био и први стални наставник за предмет Анатомија овог факултета. За свој дугогодишњи успешан рад је примио Златну плакету за животно дело у образовно-педагошком раду 1996. године коју додељује Удружење универзитетских професора и научника Србије у Новом Саду. Од октобра 1996. године до 2007. године шеф Катедре, а до 2005. године и шеф Завода за анатомија била је проф. др Агнеза Ползовић, редовни професор Медицинског факултета. У овом периоду ја започета настава из анатомије на неколико нових смерова нашег Факултета и професорка Ползовић је дала значајан допринос у њеном организовању. Од 2005. године до 2007. године шеф Завода за анатомију била је проф. др Радмила Гудовић. Од 2007. до 2013. године на челу Завода и Катедре за анатомију налази се проф. др Љиља Мијатов-Укропина. Од 2013. до 2016. шеф Завода за анатомију је проф. др Марија Михаљ, од 2016 до 2018. године проф. др Синиша Бабовић, а од 2018. године проф. др Љубица Стојшић Џуња.


Организација. Капацитет и опремљеност Завода за анатомију омогућавају одвијање практичне и делом теоријске наставе коју организује Катедра за анатомију, научни рад и континуирану едукацију. У предњем делу Завода налазе се две дисекционе сале са мермерним столовима које су погодне за препарисање, одржавање вежби и организовање практичног дела испита из Анатомије. Сале су опремљене савременим вентилационим системима и у једној од нјих се налази специјалан сто за дисекцију кадавера. Осим тога сале су опремљене и компјутерском опремом потребном за извођење савремене практичне наставе из анатомије. У централном делу Завода налази се Библиотека која располаже делом библиотечког фонда Медицинског факулета из области морфолошких наука.

- Анатомски музеј. У предњем делу Завода налази се и Анатомски музеј који је на располагању студентима за учење на изнајмљеним препаратима из Остеолошке збирке. Такође се у њему одвија теоријска настава из анатомије за поједине студијске програме, као и семинари континуиране едукације, сесије студентских конгреса и одбране дипломских радова. Анатомски музеј располаже остеолошким, корозивним и пластинираним препаратима, као и дидактичким мулажима који се користе у настави. Препарати су изложени у витринама. У ходнику се налазе и спомен-витрина у којој је изложен део заоставштине професора Синише Радојевића, оснивача Завода и Катедре за анатомију. Изложени су његови лични предмети, дипломе и рукописи. У витринама које се налазе у ходнику Завода изложени су неки од анатомских препарата, као и уџбеници и анатомске слике. Завод за анатомију негује и сећање на првог српског анатома, др Јована Андрејевића Јолеса. Његова биста се налази у библиотеци Завода. У другој половини Завода за анатомију налазе се наставнички кабинети, две лабораторије, микроскопирница и просторије за смештај, чување и препарисање анатомских препарата Завода за анатомију.

- Лабораторија за пластинацију. Осавремењивање рада на анатомији у последњој деценији, првенствено едукативног процеса, настаје увођењем пластинираног хуманог материјала у едукацију студената. Процес започиње набавком опреме неопходне за пластинацију хуманог ткива. Процес пластинације којим се добијају трајни, неотровни, препарати чврсте конзистенције започео је на Заводу 2015. године. На овако припремљеним препаратима студенти на вежбама у салама Завода проучавају органе и делове тела човека. Почетку пластинације на Заводу претходила је припрема, пријављивање и реализација ИПА 10 пројекта Европске уније (вредност 800.000 евра) у оквиру инфраструктурног програма за високо образовање ЕУ под називом Реконструкција просторија Завода за анатомију Медицинског факултета у Новом Саду и увођење пластинације у циљу побољшања наставе, постизања здравствено-безбедних услова рада и очување животне средине. Пројекат је реализован током 2012. и 2013. године и у том периоду су уграђени вентилационо-климатизациони уређаји, чијом употребом су постигнути оптимални услови рада за запослене и студенте, отровна испарења сведена на минимум. Услови конзервирања и чувања хуманог лешног материјала доведени су на ниво европских стандарда. Такође је Анатомски музеј проширен и опремљен савременом опремом.


Наставна делатност. Настава на Катедри за анатомију се изводи у виду предавања и практичних вежби, заснована на принципима функционалне анатомије. Настава из анатомије за студенте медицине, од оснивања до школске 1974/75. године, се изводила у три семестра, а након тога у два. Од школске 1990/91. године програм из анатомије реализовао кроз наставу из два предмета: Анатомија I, у трајању од два семестра и Анатомија II, која обухвата чула и централни нервни систем, у трећем семестру. Школске 2005/06. године се анатомија човека студентима медицине предаје као јединствен предмет у току прва два семестра. Од школске 2020/21. године анатомија човека се поново проучава у склопу два предмета – Анатомија (први и други семестар) и Неуроанатомија (трећи семестар).

Од школске 1976/77. на Катедри се изводи настава из анатомије за студенте стоматологије (денталне медицине), од школске 2001/02. године за студенте фармације, од школске 2003/04. године за студенте здравствене неге, од 2008/09. настава за студенте специјалну едукацију и рехабилитацију, од 2009/10. године за студенте медицинске рахабилитације (физиотерапије) и на крају, од 2017/18. смер радиолошке технологије. Завод за анатомију је наставна база за извођење наставе неких изборних предмета студентима медицине, стоматологије и медицинске рехабилитације. Такође се изводи настава у оквиру последипломских (докторских) студија

Осим на српском језику, настава из анатомије се изводи, по истом плану и програму, и на енглеском језику за студенте медицине и стоматологије (од школске 1993/94. године) и фармације (од школске 2005/06. године).

Од школске 1974/75. године Завод за анатомију је наставна база и студентима Факултета спорта и физичког васпитања, од 2001/02. године студентима Природно-математричког факултета, Одсек биомедицинске физике, а за студенте Биомедицинског инжењерства Факултета техничких наука у Новом Саду од школске 2013/14. године.


Научноистраживачка делатност. Одмах по оснивању на Заводу за анатомију одвија се интензивна научна делатност у оквиру научноистраживачких пројеката на републичком и покрајинском нивоу. Највећи број истраживања односи се на област нервног, ендокриног, кардиоваскуларног, локомоторног система и антропологије. Завод има две савремено опремљене лабораторије са апаратима потребним за припрему хистолошких препарата (микротоми, водена купатила, дигестори), са фрижидерима и замрзивачима са ниским температурама. Такође се на Заводу налази и микроскопирница - просторија опремљена микроскопима и савременом компјутерском опремом неопходном за анализу слике. У лабораторијама и микроскопирници Завода за анатомију су изведена бројна истраживања и на основу њихових резултата урађени магистарски радови и докторске дисертација. Наставници и сарадници су аутори великог броја стручних радова публикованих у водећим међународним часописима, књига, уџбеника, приручника и практикума.


Име и презиме

Звање

 Контакт

Биљана Срдић ГалићРедовни професорbiljana.srdic-galic@mf.uns.ac.rs
Душица МарићРедовни професорdusica.maric@mf.uns.ac.rs
Мирела ЕрићРедовни професорmirela.eric@mf.uns.ac.rs
Бојана КрстоношићВанредни професорbojana.krstonosic@mf.uns.ac.rs
Никола ВучинићВанредни професорnikola.vucinic@mf.uns.ac.rs
Синиша БабовићВанредни професорsinisa.babovic@mf.uns.ac.rs
Драгана РадошевићДоцентdragana.radosevic@mf.uns.ac.rs
Мирјана УдицкиДоцентmirjana.udicki@mf.uns.ac.rs
Зорка ДрвенџијаАсистентzorka.drvendzija@mf.uns.ac.rs
Никола КнезиАсистентnikola.knezi@mf.uns.ac.rs
Николина ПуповацАсистентnikolina.pupovac@mf.uns.ac.rs
Соња ПетричевићАсистентsonja.petricevic@mf.uns.ac.rs

Име и презиме

Назив радног места

 Контакт

Јелена Дејановић

административно-технички секретар

jelena.dejanovic@mf.uns.ac.rs

Бранка Бошњак

технички сарадник

branka.bosnjak@mf.uns.ac.rs

Име и презиме

Назив радног места

 Контакт

Анђа Поповић

лаборант

andja.popovic@mf.uns.ac.rs

Ђорђе Рослављев

лаборант

djordje.roslavljev@mf.uns.ac.rs

Невена Мрђан

лаборант

nevena.mrdjan@mf.uns.ac.rs