КАТЕДРЕ

Катедра за социјалну медицину и здравствену статистику са информатиком

Весна Мијатовић Јовановић

Шеф катедре


0214897848
vesna.mijatovic-jovanovic@mf.uns.ac.rs
Институт за јавно здравље ВојводинеСтудијски програм
Назив предмета
Статус
Интегрисане академске студије медицине
Медицинска статистика и информатика
Обавезан
Интегрисане академске студије медицине
Социјална медицина
Обавезан
Интегрисане академске студије стоматологије
Медицинска статистика и информатика
Обавезан
Интегрисане академске студије стоматологије
Јавно здравље
Обавезан
Основне академске студије здравствене неге
Здравствена статистика са информатиком
Обавезан
Основне академске студије здравствене неге
Здравствено васпитање
Обавезан
Основне академске студије здравствене неге
Социјална медицина
Обавезан
Основне академске студије здравствене неге
Промоција здравља
Изборни
Основне струковне студије здравствене неге
Здравствена статистика са информатиком
Обавезан
Основне струковне студије здравствене неге
Здравствено васпитање
Обавезан
Основне струковне студије здравствене неге
Социјална медицина
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Инклузивно образовање
Здравствена статистика
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Логопедија
Здравствена статистика
Изборни
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Вишеструка ометеност
Здравствена статистика
Обавезан
Основне академске студије медицинске рехабилитације
Социјална медицина
Обавезан
Основне академске студије медицинске рехабилитације
Здравствена статистика
Обавезан
Основне академске студије медицинске рехабилитације
Информатика у здравству
Обавезан
Основне академске студије медицинске рехабилитације
Организација и менаџмент у здравству
Изборни
Основне струковне студије радиолошке технологије
Социјална медицина
Обавезан
Основне струковне студије радиолошке технологије
Промоција здравља
Изборни
Основне струковне студије радиолошке технологије
Примена статистичких метода у радиолошким истраживањима
Изборни
Мастер академске студије здравствене неге
Статистичке методе у науци и пракси здравствене неге
Обавезан
Мастер академске студије специјалне едукације и
рехабилитације
Статистичке методе у специјалној едукацији и рехабилитацији
Обавезан
Мастер академске студије медицинске рехабилитације
Статистичке методе у науци и пракси медицинске рехабилитације
Обавезан