КАТЕДРЕ

Катедра општеобразовних предмета

Гордана Вилотијевић Даутовић

Шеф катедре


0214880444
gordana.vilotijevic-dautovic@mf.uns.ac.rs
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Клиника за педијатрију, Служба за плућне болестиСтудијски програм
Назив предмета
Статус
Интегрисане академске студије медицине
Енглески језик 1
Обавезан
Интегрисане академске студије медицине
Хумана генетика
Обавезан
Интегрисане академске студије медицине
Медицинска етика и социологија
Обавезан
Интегрисане академске студије медицине
Енглески језик 2
Обавезан
Интегрисане академске студије медицине
Увод у научноистраживачки рад
Изборни
Интегрисане академске студије медицине
Историја медицине и стоматологије
Изборни
Интегрисане академске студије медицине
Историја сексуалности
Изборни
Интегрисане академске студије стоматологије
Енглески језик 1
Обавезан
Интегрисане академске студије стоматологије
Хумана генетика
Обавезан
Интегрисане академске студије стоматологије
Медицинска етика и социологија
Обавезан
Интегрисане академске студије стоматологије
Енглески језик 2
Обавезан
Интегрисане академске студије стоматологије
Медицинска информатика
Изборни
Интегрисане академске студије стоматологије
Историја медицине и стоматологије
Изборни
Интегрисане академске студије стоматологије
Увод у научно-истраживачки рад
Изборни
Интегрисане академске студије фармације
Енглески језик 1
Обавезан
Интегрисане академске студије фармације
Енглески језик 2
Обавезан
Интегрисане академске студије фармације
Историја сексуалности
Изборни
Интегрисане академске студије фармације
Увод у научноистраживачки рад
Изборни
Основне академске студије здравствене неге
Хумана генетика
Обавезан
Основне академске студије здравствене неге
Етика у сестринству
Обавезан
Основне академске студије здравствене неге
Енглески језик I
Обавезан
Основне академске студије здравствене неге
Енглески језик II
Обавезан
Основне академске студије здравствене неге
Основи педагогије
Обавезан
Основне академске студије здравствене неге
Увод у научно-истраживачки рад
Обавезан
Основне академске студије здравствене неге
Енглески језик III
Обавезан
Основне академске студије здравствене неге
Дидактика
Обавезан
Основне академске студије здравствене неге
Историја здравствене неге
Изборни
Основне струковне студије здравствене неге
Енглески језик 1
Обавезан
Основне струковне студије здравствене неге
Етика у сестринству
Обавезан
Основне струковне студије здравствене неге
Енглески језик 2
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Инклузивно образовање
Педагогија са дидактиком
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Инклузивно образовање
Енглески језик
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Инклузивно образовање
Хумана генетика
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Инклузивно образовање
Увод у научно-истраживачки рад
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Логопедија
Педагогија са дидактиком
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Логопедија
Енглески језик
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Логопедија
Хумана генетика
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Логопедија
Увод у научно-истраживачки рад
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Вишеструка ометеност
Педагогија са дидактиком
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Вишеструка ометеност
Енглески језик
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Вишеструка ометеност
Хумана генетика
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Вишеструка ометеност
Увод у научно-истраживачки рад
Обавезан
Основне академске студије медицинске рехабилитације
Хумана генетика
Обавезан
Основне академске студије медицинске рехабилитације
Медицинска етика
Обавезан
Основне академске студије медицинске рехабилитације
Енглески језик
Обавезан
Основне академске студије медицинске рехабилитације
Увод у научно-истраживачки рад
Обавезан
Основне академске студије медицинске рехабилитације
Увод у педагогију
Обавезан
Основне академске студије медицинске рехабилитације
Историја медицине
Изборни
Основне струковне студије радиолошке технологије
Основе информатике
Обавезан
Основне струковне студије радиолошке технологије
Енглески језик 1
Обавезан
Основне струковне студије радиолошке технологије
Енглески језик 2
Обавезан
Основне струковне студије радиолошке технологије
Медицинска етика
Обавезан
Основне струковне студије радиолошке технологије
Историја радиологије
Изборни
Мастер академске студије здравствене неге
Етички принципи у науци и пракси здравствене неге
Обавезан
Мастер академске студије здравствене неге
Енглески језик
Обавезан
Мастер академске студије специјалне едукације и рехабилитације
Етички принципи у специјалној едукацији и рехабилитацији
Обавезан
Мастер академске студије специјалне едукације и рехабилитације
Енглески језик
Обавезан
Мастер академске студије специјалне едукације и рехабилитације
Научноистраживачки рад у специјалној едукацији и рехабилитацији
Обавезан
Мастер академске студије медицинске рехабилитације
Етички принципи у медицинској рехабилитацији
Обавезан
Мастер академске студије медицинске рехабилитације
Научноистраживачки рад у медицинској рехабилитацији
Обавезан
Мастер академске студије медицинске рехабилитације
Енглески језик
Обавезан