КАТЕДРЕ

Катедра за здравствену негу

Драгана Симин

Шеф катедре


0212100126
dragana.simin@mf.uns.ac.rs
Медицински факултет, Катедра за здравствену негу


Драгана Милутиновић

Редовни професор


Илија Андријевић

Редовни професор


Александра Матић

Ванредни професор


Драгана Живковић

Ванредни професор


Драгана Симин

Ванредни професор


Јован Матијашевић

Ванредни професор


Ненси Лалић

Ванредни професор


Сања Томић

Ванредни професор


Александра Плећаш Ђурић

Асистент са докторатом


Андреа Божић

Асистент са докторатом


Владимир Долинај

Асистент са докторатом


Наташа Стојаковић

Асистент са докторатом


Сања Хромиш

Асистент са докторатом


Милена Микић

АсистентСтудијски програм
Назив предмета
Статус
Основне академске студије здравствене неге
Општа здравствена нега I
Обавезан
Основне академске студије здравствене неге
Општа здравствена нега II
Обавезан
Основне академске студије здравствене неге
Здравствена нега у клиничко-болничкој пракси
Обавезан
Основне академске студије здравствене неге
Здравствена нега хируршких болесника са хирургијом
Обавезан
Основне академске студије здравствене неге
Организација и управљање у здравственој нези
Обавезан
Основне академске студије здравствене неге
Нега у примарној здравственој заштити и породици
Обавезан
Основне академске студије здравствене неге
Мултидисциплинарна интензивна здравствена нега
Обавезан
Основне академске студије здравствене неге
Здравствена нега у процесу рехабилитације
Обавезан
Основне академске студије здравствене неге
Методика наставе здравствене неге
Обавезан
Основне академске студије здравствене неге
Клиничка практична настава
Обавезан
Основне академске студије здравствене неге
Теорије и теоријски модели у здравственој нези
Изборни
Основне академске студије здравствене неге
Арт терапија и сестринство
Изборни
Основне академске студије здравствене неге
Здравствена нега у болним стањима
Изборни
Основне академске студије здравствене неге
Прорачуни у здравственој нези
Изборни
Основне академске студије здравствене неге
Здравствена нега у ванредним приликама
Изборни
Основне академске студије здравствене неге
Здравственa негa лица са посебеним потребама
Изборни
Основне академске студије здравствене неге
Палијативна нега
Изборни
Основне академске студије здравствене неге
Безбедност болесника у сестринској пракси
Изборни
Основне струковне студије здравствене неге
Општа здравствена нега I
Обавезан
Основне струковне студије здравствене неге
Општа здравствена нега II
Обавезан
Основне струковне студије здравствене неге
Здравствена нега у клиничко-болничкој пракси
Обавезан
Основне струковне студије здравствене неге
Здравствена нега хируршких болесника са хирургијом
Обавезан
Основне струковне студије здравствене неге
Организација и управљање у здравственој нези
Обавезан
Основне струковне студије здравствене неге
Нега у примарној здравственој заштити и породици
Обавезан
Основне струковне студије здравствене неге
Мултидисциплинарна интензивна здравствена нега
Обавезан
Основне струковне студије здравствене неге
Клиничка практична настава
Обавезан
Основне струковне студије здравствене неге
Здравствена нега у болним стањима
Изборни
Основне струковне студије здравствене неге
Здравствена нега лица са посебним потребама
Изборни
Основне струковне студије здравствене неге
Прорачуни у здравственој нези
Изборни
Основне струковне студије здравствене неге
Здравствена нега у ванредним приликама
Изборни
Основне струковне студије здравствене неге
Здравствена нега у процесу рехабилитације
Изборни
Основне струковне студије здравствене неге
Безбедност болесника у сестринској пракси
Изборни
Основне струковне студије здравствене неге
Палијативна нега
Изборни
Основне академске студије медицинске рехабилитације
Здравствена нега за физиотерапеуте
Обавезан
Основне струковне студије радиолошке технологије
Здравствена нега у медицинској радиологији
Изборни
Основне струковне студије радиолошке технологије
Безбедност болесника у радиолошкој пракси
Изборни
Мастер академске студије здравствене неге
Интердисциплинарна здравствене нега
Изборни
Мастер академске студије здравствене неге
Интерпрофесионална едукација у медицини
Изборни