Завод за фармацију

Насловна / Заводи / Завод за фармацију

Завод за фармацију

Бранислава Срђеновић Чонић
шеф Завода

Телефон:
021/422760

Факс:
021/2107972

Електронска пошта:
branislava.srdjenovic-conic@mf.uns.ac.rs

Завод за фармацију основан је 1. септембра 2001. године и налази се у згради Фармације Медицинског факултета Нови Сад. Капацитет и опремљеност Завода омогућавају одвијање практичне и теоријске наставе Интегрисаних академских студија фармације, као и других студијских програма првог, другог и трећег степена који се организују на Факултету. Поред тога, Завод учествује и у организовању континуиранe медицинскe едукацијe на Факултету и пројеката Фармацеутске студентске асоцијације Новог Сада (PSANS) и то едукативних − саветовање пацијената, фармакотерапијски приступ и акције јавног здравља, као и пројеката размене студената – TWIN и SEP.

У оквиру Завода несметано се одвија и научноистраживачки рад, као и рад појединих сектора Центра за медицинско-фармацеутска испитивања и контролу квалитета (ЦЕМФИК), на првом месту Сектора за контролу квалитета и аналитику, сертификованог по стандардима ISO 9001, 14001 и 27001. Поред тога, део здравствених специјализација из Токсиколошке хемије, Санитарне хемије, Клиничке фармације и Медицинске биохемије одвија се на Заводу за фармацију.

У приземљу Завода налазе се амфитеатар и четири лабораторије првенствено намењене извођењу практичне наставе. На првом спрату се налазе две учионице, огледна апотека, као и четири лабораторије намењене првенствено научноистраживачком и раду Сектора за контролу квалитета и аналитику ЦЕМФИК-а.Име и презиме

Звање

 Контакт

Ана ПилиповићРедовни професорana.pilipovic@mf.uns.ac.rs
Бранислава Срђеновић ЧонићРедовни професорbranislava.srdjenovic-conic@mf.uns.ac.rs
Вељко КрстоношићРедовни професорveljko.krstonosic@mf.uns.ac.rs
Јелена ЦвејићРедовни професорjelena.hogervorst@mf.uns.ac.rs
Љиља ТоровићРедовни професорljilja.torovic@mf.uns.ac.rs
Мирјана БећаревићРедовни професорmirjana.becarevic@mf.uns.ac.rs
Михаљ ПошаРедовни професорmihalj.posa@mf.uns.ac.rs
Младена Лалић ПоповићРедовни професорmladena.lalic-popovic@mf.uns.ac.rs
Наташа МилићРедовни професорnatasa.milic@mf.uns.ac.rs
Наташа МилошевићРедовни професорnatasa.milosevic@mf.uns.ac.rs
Александра НиколићВанредни професорaleksandra.nikolic@mf.uns.ac.rs
Весна ТепавчевићВанредни професорvesna.tepavcevic@mf.uns.ac.rs
Дејан ЋиринВанредни професорdejan.cirin@mf.uns.ac.rs
Јелена Јовичић БатаВанредни професорjelena.jovicic-bata@mf.uns.ac.rs
Коста ПоповићВанредни професорkosta.popovic@mf.uns.ac.rs
Милица Атанацковић КрстоношићВанредни професорmilica.atanackovic-krstonosic@mf.uns.ac.rs
Мира МикулићВанредни професорmira.bursac@mf.uns.ac.rs
Наташа ВучинићВанредни професорnatasa.vucinic@mf.uns.ac.rs
Невена Грујић ЛетићВанредни професорnevena.grujic-letic@mf.uns.ac.rs
Неда ГаварићВанредни професорneda.gavaric@mf.uns.ac.rs
Божана НиколићДоцентbozana.nikolic@mf.uns.ac.rs
Бранислава ТеофиловићДоцентbranislava.teofilovic@mf.uns.ac.rs
Емилиа ГлигорићДоцентemilia.gligoric@mf.uns.ac.rs
Зита Фаркаш АгатићДоцентzita.farkas-agatic@mf.uns.ac.rs
Маја МилановићДоцентmaja.milanovic@mf.uns.ac.rs
Маја ХитлДоцентmaja.bekut@mf.uns.ac.rs
Небојша КладарДоцентnebojsa.kladar@mf.uns.ac.rs
Небојша ПавловићДоцентnebojsa.pavlovic@mf.uns.ac.rs
Дарија СазданићАсистентdarija.sazdanic@mf.uns.ac.rs
Драгана ЗакланАсистентdragana.zaklan@mf.uns.ac.rs
Јована Дрљача ЛероАсистентjovana.drljaca-lero@mf.uns.ac.rs
Катарина БијелићАсистентkatarina.bijelic@mf.uns.ac.rs
Немања ТодоровићАсистентnemanja.todorovic@mf.uns.ac.rs

Име и презиме

Назив радног места

 Контакт

Маријана Токин

административно-технички секретар

marijana.tokin@mf.uns.ac.rs

Име и презиме

Назив радног места

 Контакт

Љиљана Ајдуковић

лаборант

ljiljana.ajdukovic@mf.uns.ac.rs

Славица Ђенадић

лаборант

slavica.djenadic@mf.uns.ac.rs

Ружица Јосић

лаборант

ruzica.josic@mf.uns.ac.rs

Оливера Јовичић

лаборант

olivera.jovicic@mf.uns.ac.rs

Тинде Керкез

лаборант

tinde.kerkez@mf.uns.ac.rs

Катарина Коцка

лаборант

katarina.kocka@mf.uns.ac.rs

Драгица Марић

лаборант

dragica.maric@mf.uns.ac.rs

Тамара Петровић

лаборант

tamara.petrovic@mf.uns.ac.rs

Зоран Видаков

лаборант

zoran.vidakov@mf.uns.ac.rs

Биљана Бошковски

лаборант

biljana.boskovski@mf.uns.ac.rs

Александра Маринковић

лаборант

aleksandra.marinkovic@mf.uns.ac.rs

Бојана Милојевић

лаборант

bojana.milojevic@mf.uns.ac.rs