КАТЕДРЕ

Катедра за хигијену

Јелена Бјелановић

Шеф катедре


0214897886
jelena.bjelanovic@mf.uns.ac.rs
Институт за јавно здравље Војводине, Центар за хигијену и хуману екологију


Марија Јевтић

Редовни професор


Јелена Бјелановић

Ванредни професор


Милка Поповић

Ванредни професор


Сања Бијеловић

Ванредни професор