Катедра за интерну медицину представља највећу катедру на Медицинском Факултету у Новом Саду са актуелно преко 80 наставника и сарадника. Темеље и основне смернице образовног процеса Катедре за интерну медицину поставио је академик Станоје Стефановић, који је и први шеф Катедре за интерну медицину која је основана 1962. године. Катедра за интерну медицину данас учествује у извођењу наставе у преко 20 наставних предмета на разним студијским смеровима, на српском и енглеском језику.
С обзиром на значај предмета интерна медицина Катедра тежи да прати савремене смернице у лечењу интернистичких болесника и у том циљу припрема ново издање Уџбеника из интерне медицине.

Шефови Катедре:
Проф. др Станоје Стефановић 1962–1965.
Проф. др Димитрије Стануловић 1965–1973.
Проф. др Александар Свирчевић 1974–1980.
Проф. др Петар Тепавчевић 1989–1994.
Проф. др Душан Пејин 1994–2001.
Проф. др Павле Пантелинац 2001–2005.
Проф. др Бранка Ковачев-Завишић 2005–2007.
Проф. др Тијана Момчилов-Попин од 2007.до 2009.године
Проф. др Милица Медић Стојаноска од 2009. до 2015.године
Проф. др Душанка Обрадовић од 2015. до 2021.године