КАТЕДРЕ

Катедра за специјалну едукацију и рехабилитацију

Весела Миланков

Шеф катедре


021420677
vesela.milankov@mf.uns.ac.rs
Медицински факултет, Катедра за специјалну едукацију и рехабилитацију


Шпела Голубовић

Редовни професор


Сања Ракић

Асистент


Вања Величковић

Сарадник у настави


Исидора Јанкелин

Сарадник у настави


Кристина Милосављевић

Сарадник у настави


Љиљана Симић

Сарадник у настави


Наташа Божичић

Сарадник у наставиСтудијски програм
Назив предмета
Статус
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Инклузивно образовање
Модели и системи специјалне едукације и рехабилитације
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Инклузивно образовање
Олигофренологија
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Инклузивно образовање
Увод у допунске терапије
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Инклузивно образовање
Стручна пракса
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Инклузивно образовање
Општа логопедија
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Инклузивно образовање
Процена у специјалној едукацији и рехабилитацији
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Инклузивно образовање
Соматопедија
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Инклузивно образовање
Рана интервенција у детињству
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Инклузивно образовање
Асистивне технологије
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Инклузивно образовање
Методика наставе природних наука
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Инклузивно образовање
Методика наставе друштвених наука
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Инклузивно образовање
Индивидуални образовни план
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Инклузивно образовање
Процена и корекција код особа са интелектуалним
и моторичким сметњама
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Инклузивно образовање
Аугментативна и алтернативна комуникација
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Инклузивно образовање
Сметње у учењу
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Инклузивно образовање
Методе и технике рада са особама са аутизмом
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Инклузивно образовање
Процена и корекција код особа са сензорним сметњама
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Инклузивно образовање
Дидактичко-методичке основе рада са особама са моторичким поремећајима
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Инклузивно образовање
Дидактичко-методичке основе рада са особама са интелектуалном ометеношћу
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Инклузивно образовање
Дидактичко-методичке основе рада са особама са оштећењем слуха
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Инклузивно образовање
Превентивно-корективни рад са децом школског узраста
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Инклузивно образовање
Дидактичко-методичке основе рада са особама са оштећењем вида
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Инклузивно образовање
Арт терапија
Изборни
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Инклузивно образовање
Превенција поремећаја у понашању деце и адолесцената
Изборни
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Инклузивно образовање
Култура једнакости и  партнерски односи
Изборни
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Инклузивно образовање
Знаковни језик
Изборни
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Инклузивно образовање
Креативне радионице
Изборни
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Инклузивно образовање
Атипични језички развој
Изборни
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Инклузивно образовање
Методика рада са особама са проблемима у понашању
Изборни
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Инклузивно образовање
Сензорна интеграција и терапија покретом
Изборни
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Инклузивно образовање
Реедукација психомоторике
Изборни
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Инклузивно образовање
Квалитет живота и социјална партиципација особа са инвалидитетом
Изборни
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Инклузивно образовање
Организација и менаџмент у специјалној едукацији и рехабилитацији
Изборни
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Инклузивно образовање
Превенција социјалних конфликата
Изборни
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Инклузивно образовање
Окупациона терапија
Изборни
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Логопедија
Модели и системи специјалне едукације и рехабилитације
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Логопедија
Олигофренологија
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Логопедија
Увод у допунске терапије
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Логопедија
Стручна пракса
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Логопедија
Фонетика
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Логопедија
Општа логопедија
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Логопедија
Процена у специјалној едукацији и рехабилитацији
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Логопедија
Соматопедија
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Логопедија
Артикулациони поремећаји
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Логопедија
Рана интервенција у детињству
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Логопедија
Аугментативна и алтернативна комуникација
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Логопедија
Сметње у учењу
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Логопедија
Методе и технике рада са особама са аутизмом
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Логопедија
Поремећаји ритма и темпа говора
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Логопедија
Језички поремећаји код деце
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Логопедија
Моторички говорни поремећаји
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Логопедија
Лингвистика
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Логопедија
Методе и технике рада са особама са оштећењем слуха
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Логопедија
Афазиологија
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Логопедија
Арт терапија
Изборни
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Логопедија
Култура једнакости и партнерски односи
Изборни
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Логопедија
Знаковни језик
Изборни
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Логопедија
Индивидуални образовни план
Изборни
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Логопедија
Превенција социјалних конфликата
Изборни
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Логопедија
Креативне радионице
Изборни
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Логопедија
Атипични језички развој
Изборни
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Логопедија
Асистивне технологије
Изборни
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Логопедија
Методика рада са особама са проблемима у понашању
Изборни
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Логопедија
Сензорна интеграција и терапија покретом
Изборни
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Логопедија
Реедукација психомоторике
Изборни
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Вишеструка ометеност
Модели и системи специјалне едукације и рехабилитације
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Вишеструка ометеност
Олигофренологија
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Вишеструка ометеност
Увод у допунске терапије
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Вишеструка ометеност
Стручна пракса
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Вишеструка ометеност
Општа логопедија
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Вишеструка ометеност
Процена у специјалној едукацији и рехабилитацији
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Вишеструка ометеност
Соматопедија
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Вишеструка ометеност
Рана интервенција у детињству
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Вишеструка ометеност
Асистивне технологије
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Вишеструка ометеност
Процена и корекција код особа са
интелектуалним и моторичким сметњама
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Вишеструка ометеност
Методика рада са вишеструко ометеном децом
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Вишеструка ометеност
Аугментативна и алтернативна комуникација
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Вишеструка ометеност
Методе и технике рада са особама са аутизмом
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Вишеструка ометеност
Процена и корекција код особа са сензорним сметњама
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Вишеструка ометеност
Методе развијања моторичких способности
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Вишеструка ометеност
Методе рехабилитације вишеструко ометених
визуелно оштећених особа
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Вишеструка ометеност
Професионално и радно оспособљавање
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Вишеструка ометеност
Методе и технике рада са особама са оштећењем слуха
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Вишеструка ометеност
Превентивно-корективни рад са
децом школског узраста
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Вишеструка ометеност
Арт терапија
Изборни
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Вишеструка ометеност
Култура једнакости и партнерски односи
Изборни
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Вишеструка ометеност
Знаковни језик
Изборни
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Вишеструка ометеност
Индивидуални образовни план
Изборни
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Вишеструка ометеност
Креативне радионице
Изборни
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Вишеструка ометеност
Атипични језички развој
Изборни
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Вишеструка ометеност
Методика рада са особама са проблемима у понашању
Изборни
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Вишеструка ометеност
Сензорна интеграција и терапија покретом
Изборни
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Вишеструка ометеност
Реедукација психомоторике
Изборни
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Вишеструка ометеност
Квалитет живота и социјална партиципација
особа са инвалидитетом
Изборни
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Вишеструка ометеност
Организација и менаџмент у специјалној
едукацији и рехабилитацији
Изборни
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Вишеструка ометеност
Превенција социјалних конфликата
Изборни
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Вишеструка ометеност
Окупациона терапија
Изборни
Основне академске студије медицинске рехабилитације
Асистивне технологије
Обавезан
Основне академске студије медицинске рехабилитације
Соматопедија
Обавезан
Основне струковне студије радиолошке технологије
Знаковни језик
Изборни
Основне струковне студије радиолошке технологије
Специфичности рада са лицима са инвалидитетом у радиологији
Изборни
Мастер академске студије специјалне едукације и
рехабилитације
Завршни мастер рад
Обавезан
Мастер академске студије специјалне едукације и
рехабилитације
Програми едукације и професионалног оспособљавања особа
са инвалидитетом
Изборни
Мастер академске студије специјалне едукације и
рехабилитације
Методолошки оквир у изради индивидуалних
образовних програма
Изборни
Мастер академске студије специјалне едукације и
рехабилитације
Методичко-дидактички принципи у коришћењу метода
и уређаја за рехабилитацију сензомоторних дисфункција
Изборни
Мастер академске студије специјалне едукације и
рехабилитације
Социјално-медицински значај болести зависности
Изборни
Мастер академске студије специјалне едукације и
рехабилитације
Специјална едукација и рехабилитација
– принципи и пракса у образовању
Изборни
Мастер академске студије специјалне едукације и
рехабилитације
Специјална едукација и рехабилитација
– принципи и пракса у рехабилитацији
Изборни
Мастер академске студије медицинске рехабилитације
(Ре)хабилитација особа са вишеструком ометеношћу
Изборни
Специјалистичке академске студије
ране интервенције у детињству
Савремени приступ у раној интервенцији
Обавезан
Специјалистичке академске студије
ране интервенције у детињству
Инструменти процене раној развоја код деце
Обавезан
Специјалистичке академске студије
ране интервенције у детињству
Клинички практикум
Обавезан
Основне академске студије специјалне едукације и
рехабилитације - модул: Вишеструка ометеност
Социјалне вештине
Обавезан